Nasze spotkanie to:

 • możliwość spotkania osób z branży geoinżynierii (już blisko 200 zgłoszeń)

 • przedstawione sposoby rozwiązywania problemów geotechnicznych

 • dziewięć konkretnych i różnorodnych zagadnień

 • praktyczne podejście do tematów

 • doświadczeni prelegenci

 • brak referatów sponsorowanych

 • jeden dzień z dojazdem

 • czas dla prelegentów, bo jesteśmy ciekawi, co mają do powiedzenia

 • doświadczony organizator

Celem spotkania jest dzielenie się doświadczeniami z badań, projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych oraz stworzenie miejsca z życzliwą atmosferą umożliwiającą twórczą rozmowę i wzorowanie się na najlepszych rozwiązaniach oraz unikanie takich, którymi zwykle nie lubimy się chwalić. Idea konstruktywnego tworzenia rekomendacji na podstawie sukcesów i niepowodzeń obecna jest w innych dziedzinach życia. Dobry przykład stanowi lotnictwo, które dzięki wyciąganiu wniosków z często tragicznych zdarzeń i wdrażaniu ich w praktyce, uchodzi za najbezpieczniejszy środek transportu.

Spotkanie będzie przydatne dla osób decyzyjnych w procesach budowlanych, obejmujących geoinżynierię, zarówno na etapie planowania i projektowania, jak i budowy, odbioru oraz eksploatacji.

Partnerem merytorycznym jest Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, które przez kilkanaście lat współorganizowało seminaria GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW.

Program (godz. 10.15 - 16.00)

 • Witold Bogusz – Projekt geotechniczny – jak lepiej projektować w geotechnice
 • Bolesław Kłosiński – Czego nas uczą awarie konstrukcji geotechnicznych
 • Kazimierz Gwizdała - Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach o niskiej nośności - zagadnienia niestandardowe
 • Renata Cichos-Kabut - RID II - Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych
 • Urszula Gawrysiak - Jak to się stało? Analiza przypadku.
 • Paweł Łęcki, Piotr Zieliński - Sondowania statyczne CPTU - w pułapce popularności
 • Jarosław Rybak – Projektowanie i badania tworzyw gruntowocementowych – ryzyka i postęp technologiczny
 • Jerzy Świniański - Korzyści i zagrożenia we wzmacnianiu słabego podłoża kolumnami sztywnymi
 • Marcin Blockus - Rekonstrukcja renesansowych, ziemnych budowli obronnych - Bastiony Żubr i Gertruda w Gdańsku

Warunki uczestnictwa

Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej i wniesienie opłaty konferencyjnej:

Opłata konferencyjna: 690,00 zł netto (848,70 zł z VAT)

obejmująca udział w obradach, pakiet materiałów uczestnika oraz lunch i przerwę kawową.

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu.

 Karty uczestnictwa prosimy przesłać na adres e-mail organizatora geo@vib.edu.pl

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora

19 1140 2004 0000 3102 8454 6368 z dopiskiem: "GeoVIB2024 – nazwisko uczestnika”.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 15 kwietnia 2024 opłata nie będzie zwracana.

Dokumenty do pobrania

Opinie uczestników

Seminarium Piotra to najlepsza konferencja geotechniczna w Polsce. To czas, kiedy przedstawiciele szeroko pojętej branży geotechnicznej mogą spotkać się w jednym miejscu. To miejsce, gdzie teoria łączy się z praktyką.”

Sebastian Bielski - Mikropal Sp. z o.o.

Zakochałam się w seminarium geotechnicznym Byłam tam już 18 razy. Dla niego wszystko…

Kasia Wesołowska

Patronat honorowy

Partner spotkania

Patronat medialny

Komitet organizacyjny

Piotr Rychlewski

tel. 604 820 356

e-mail: info@VIB.edu.pl

LinkedIn

 

Zespół Ekspertów Branżowych VIB sp. z o.o.

ul. Hoża 86/410

00-682 Warszawa

NIP 7011187655

Jak trafić na konferencję?

Hotel Sheraton Grand Warsaw

ul. Prusa 2

00-493 Warszawa

godzina 10.15